EU52974

Projekti lühikokkuvõte:

Kunstitootmiskompleksi Naked Island arendamine

Projekti eesmärgid:

– Eestis tegutsevate loomeettevõtete töökojatingimuste parandamine, juurdepääsu loomine vajalikele seadmetele ja masinatele ning kompetentsi tõstmine tootmiseks vajalike tehniliste seadmete käsitsemise alal.

– Eestis tegutsevate loomeettevõtete konkurentsivõime ja ekspordimahtude suurendamine, nende kasvupotentsiaali toetamine piirkondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel turgudel.

– Eestis tegutsevate loomeettevõtete omavahelise ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine.

Projekti tulemused:

– Põhja-Tallinnas alustab tegevust töökojakompleks Naked Island.

– Paranevad Eestis tegutsevate loomeettevõtete töökojatingimusted, tekib juurdepääs vajalikele seadmetele ja masinatele, suureneb tehniline kompetents.

– Eestis tegutsevate loomeettevõtete konkurenstivõime kasvab, suureneb rahvusvaheliste tellimuste hulk ja käive, sh kasvab eksportkäive.

– Eestis tegutsevate loomeettevõtete toodete kvaliteet kasvab, väheneb vaegtööde oht, samuti kasvab tootmiskiirus ning väheneb leppetrahvide oht.

– Eestis tegutsevad loomeettevõtted arenevad jätkusuutlikult, luuakse juurde töökohti.

– Suureneb Eestis tegutsevate kunsti- ja disainivaldkonna ettevõtete omavaheline sünergia ning äriline koostöö.

EASi panus:

– Naked Islandi rajamist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondist 795 292,85 euroga.

Kontakt

    Liitu meie uudiskirjaga