Kultuuriprojekti “ACCESS” töörühma kohtumine Naked Islandi ühistöökojas

13.05.2022

Esimene poolaasta on kultuuriprojekti “ACCESS“ tiimile ja töörühmale olnud äärmiselt tegus, sest valmib kultuurilise kättesaadavuse tegevuskava, mis on sisendiks Tallinna kultuurivaldkonna rakenduskavasse. Dokumenti ettevalmistava protsessi raames toimus järjekordne töörühma koosolek ja ajurünnak.

ACCESS – kultuuri kättesaadavus kõigile“ tegevuskava keskendub Tallinnas nii ligipääsetavusele (st. füüsiline ligipääsetavus erivajadustega inimese, laste, väikelaste vanemate, ajutise vigastusega inimeste seas)  kui ka kättesaadavusele, ehk kõikidele inimestele loodud võimalusele saada osa kultuuritegevustest ja -teenustest sõltumata asukohast, vanusest, soost, rahvusest, keeleoskusest, erivajadustest, majanduslikest võimalustest või muudest teguritest.

Tallinna linnas valmivas tegevuskavas on kolm peamist eesmärki:

Kvaliteetsetel andmetel põhinev kultuurikorraldus toetab kultuuri kättesaadavust ja ligipääsetavust.

Kultuuritaristu ja -sündmused Tallinnas on erivajadustega inimestele igakülgselt ligipääsetavad.

Kõikides Tallinna piirkondades on mitmekülgne ja kättesaadav kultuurielu.

Töörühm, kuhu kuuluvad projekti pilootalal Koplis tegutsevad kultuurikorraldajad, ettevõtjad, kohalikud elanikud kui ka linna esindajad, töötas läbi kõik tegevused, mis peavad toetama tegevuskava peamisi eesmärke.
Ühise arutelu ja diskussiooni käigus viimistleti alapunkte ja tegevusi, tehti ettepanekuid korrektuurideks ning anti konstruktiivset tagasisidet senisele mustand-versioonile.


Töörühma kohtumise võõrustajaks oli Paljassaares asuv ühistöökoda Naked Island, kelle esindaja Rael Artel on ka ise töörühma liige.
Naked Island on kunstnikele ja loomeettevõtetele suunatud töökodade keskkond, kuhu on koondunud produktsioonialane kompetents, tehnilised oskused, loovmõttejõud ja tehnoloogilised võimalused.  Töökojakompleks asub endise Tallinna ehituskeraamika tehase plaaditšehhi kontorihoones aadressil Laevastiku 3.


Naked Islandi ametlik avamine toimub juba 25.05.2022

Allikas: Tallinn.ee

Kontakt

    Liitu meie uudiskirjaga